Uw bijdrage

Als U onder de indruk bent van Berenike en de werkzaamheden van het Berenike project, waarvan deze pagina's niet meer dan een eerste indruk hebben kunnen geven, en U wilt een bijdrage leveren aan het Project, financiëel of in natura, neemt dan contact op met de leiding van het Project of wordt donateur van de stichting Berenike.

U kunt donateur worden door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer 419.58.40.21, ten name van de Stichting Berenike, onder vermelding van "nieuwe donateur". Wanneer uw bijdrage minimaal 50,= is ontvangt U, zodra het team terug is uit de woestijn, een gedetailleerd verslag van het veldwerk dat jaarlijks van begin december tot en met begin maart plaatsvindt. Door middel van dagboekaantekeningen, foto's en kaarten krijgt U direkt het nieuws te horen waar anderen nog op moeten wachten, zodat U als het ware een beetje een teamlid bent. Door uw bijdrage bent U dat in feite ook, want de ondersteuning vanuit Nederland is voor het team van groot belang.

Elk jaar wordt er een Berenike dag georganiseerd, waar U als donateur gratis toegang heeft. Op deze dag krijgt U de nieuwste informatie over Berenike, in een aantal lezingen, en kunt U kennis maken met de Nederlandse teamleden die over hun werk in Berenike vertellen. Als donateur krijgt U tevens korting op het wetenschappelijke opgravingsverslag, dat jaarlijks in boekvorm verschijnt (in het Engels).

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door vooraanstaande egyptologen en archeologen die op deze wijze hun steun geven aan het project. Dit zijn Prof.dr. J.F. Borghouts, hoogleraar aan de vakgroep Egyptologie van de Universiteit Leiden, Prof.dr. H.D. Schneider, werkzaam bij het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, Prof.dr. R.A. Lunsingh Scheurleer, hoofdconservator van het Allard Pierson Museum te Amsterdam en hoogleraar Griekse archeologie aan de Universiteit van Gent, Prof.dr. C.C. Bakels, hoogleraar paleo-economie aan de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden, drs. C.L.A. Willemse, antropologe aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en dr. W.Z. Wendrich, professor aan de Universiteit van Californië in Los Angeles, onderzoeker aan de Universiteit Leiden en tevens de Nederlandse co-directeur van de opgraving.


Vorige pagina
Terug naar Inhoud
English
HOME